Club Celina medlemskap

Club Celina är en medlemsklubb som garanterar alla medlemmar stora rabatter på alla föremål. För att bli medlem på Club Celina måste du vara 18 år eller äldre. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till ett annat. Du är ansvarig för riktigheten av den information du lämnar. Om det visas att du har fyllt i felaktig information vid registreringen kan det leda till att din profil raderas. Var försiktig med dina inloggningsuppgifter och hantera dem på ett säkert sätt. Som medlem är du ansvarig för dina inloggningsuppgifter. Du kommer att anses vara ansvarig för betalningen av alla beställningar som görs via din profil. Celina Collection har rätt att kontrollera din medlemsprofil i händelse av misstanke om missbruk av Club Celina. En medlem som inte uppfyller villkoren får, utan förvarning, stänga sitt medlemskap.


Medlemsförmåner

 • Det är gratis att vara medlem i klubben Celina.
 • Du sparar 25% på alla artiklar, samt upp till 70% på rea artiklar. (Det nya priset kan ses av medlemmar som är inloggade.)
 • Fri frakt + full returpolicy (30 dagars returrätt med gratis retursedel)
 • Tävlingar, särskilt för medlemmar.
 • E-post med erbjudanden, nyheter, tips och idéer.
 • VIP-evenemang som Modevisning kväll.
 • Få gratis klänning på din födelsedag till värde av 299 kr


Club Celina villkor

§ 1 har varit login kund hos oss i min. 3 månader med minst en beställning beställt.

§ 2 gjorde min. 3-beställning under ett år.

§ 3 nya Club Celina-medlemmar/kunder som beställer för mer än 799 kr. tilldelas automatiskt medlemsförmånerna efter 30 dagar och villkor § 1 gäller inte för dem.

§ 4 bokningar får inte göras via våra affiliatepartners.

§ 5 rabattkoder kan inte tillämpas på produkter där priset redan är reducerat på grund av medlemsförmåner

BOKNINGAR och priser: Celina Collection förbehåller sig rätten att stänga Club Celina-medlemskapet. Tryck-och skrivfel kan bokas.

PERIOD: ett medlemskap i klubben Celina pågår i 30 dagar och förnyas automatiskt.
Obs: standard medlemskap kan resultera i att medlemskapet inte förnyas.

Uppsägning

Uppsägning av medlemskap förnyas automatiskt varje månad, men du kan när som helst säga upp medlemskapet i Club Celina genom att kontakta vårkundtjänst. När du har avraderat medlemskapet raderas ditt konto. Om du inte har loggat in eller gjort inköp under en period på 6 månader kommer ditt medlemskap automatiskt att stängas. Celina Collection förbehåller sig rätten att stänga medlemskap utan förvarning i händelse av misstanke om missbruk.

Personuppgifter

Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.
Celina Collection respekterar till fullo alla förfrågningar om konfidentialitet av personuppgifter, och Celina Collection är medveten om behovet av lämpligt skydd och god behandling av personuppgifter. Celina Collection registrerar och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande regler när som helst.
Celina Collection registrerar och behandlar de personuppgifter som en medlem själv lämnat när de skapar eller därefter uppdaterar medlemmarna.
Genom att anmäla sig till Club Celina och behålla medlemskapet samtycker medlemmen härmed till att Celina Collection behandlar Medlemmens personuppgifter, inklusive att Celina Collection:

 • Registrerar de personuppgifter som medlemmen tillhandahåller i samband med registrering till Club Celina och efterföljande uppdatering av medlemmens profil.
 • Registrerar information om inköp.
 • Registrerar medlemmens aktivitet på Celina Collection nyhetsbrev samt medlemmens aktivitet på Celinakollektion.dk
 • Registrerar present förfrågningar, organisations datum och typ av evenemang när du skapar en önskelista.
 • Kan anförtro den registrerade informationen i krypterad form till Celina Collection-processorer, inklusive till exempel Google och Facebook, så att de kan tillhandahålla relevanta och riktade erbjudanden av Celina Collection-produkter på sina plattformar i marknadsföringssyfte
 • Celina Collection säljer, överför eller på annat sätt överför personuppgifterna för medlemmen till en tredje part. Dina personuppgifter kan dock lämnas till våra affärspartners, som sedan behandlar dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra specifika och ändamålsenliga instruktioner (en så kallad databehandlare).

 

Syftet med registrering och behandling av personuppgifter är:

• Hantera medlemskap
• Att ge medlemmarna en bättre service, till exempel genom att lagra kvitton på medlemmens registrerade köp, så att Celina Collection kan hjälpa till med eventuella reklamationer och handel
• Att ge medlemmen mer riktade erbjudanden baserat på medlemmens tidigare köp och intressen
• ATT få allmän kännedom om konsumenternas beteende för att utveckla och förbättra företaget Celina Collection, produktsortiment och erbjudanden, utarbetande av marknadsanalyser, exklusive personlig information

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är medlemmens medgivande.

Personuppgifter bevaras så länge medlemmen behåller sitt medlemskap i klubben Celina.

Alla medlemmar har rätt att när som helst:

• Att fastställa vilka personuppgifter som Celina Collection har registrerat om medlems
• Att korrigera felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta personuppgifter;
• Att överföra dina personuppgifter till tredje part;
• Begära radering av alla personuppgifter

Alla medlemmar kan när som helst återkalla samtycke till behandling av personuppgifter på Celina Collection back. Detta påverkar dock inte lagenligheten av den tidigare behandlingen, som grundas på samtycket innan det återkallas. Klicka Här och bli medlem i klubben.


Begäran om radering av personuppgifter och återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter kan ske genom att skicka ett e-postmeddelande till sara@celinakollektion.dk.

Registeransvarig är:

Celina Collection
Industrivej 21
4000 Roskilde 

Frågor och önskemål, ansökningar eller förfrågningar om ytterligare frågor. Personuppgifter måste lämnas skriftligen till kundtjänst info@celinakollektion.dk